החרוב במקורות


   החרוב - העץ היהודי - מאת: הרב צבי שוורץ

  חוני המעגל, החרוב וט"ו בשבט, מאת: הרב ש. יוסף וייצן

   "ובשני בצורת אפי' קב חרובין לא יאצור - חרוב", 
             מאת: ד"ר משה רענן

   אגדות חז"ל: חוני המעגל, מאת: הרב אביגדור ויצמן

   כמה קבים של חרובים - שקל הקודש = 20 גרה
 
עמוד ראשי החרוב
 

     
החוויה החינוכית  |  www.60israel.org.il | דוא"ל: mapayarok@gmail.com  | טלפון: 6905010 - 04 | פקס: 153-4-6905010