החוויה החינוכית מספקת תוכניות ערכיות ומוצרים חינוכיים לבתי ספר בכל רחבי הארץ מזה כבר למעלה מ-20 שנה.

אנו עוסקים בפיתוח וגיוס משאבים לעמותות וארגוני מלכ"ר
העוסקים בתחום החינוך, השואפים להרחיב את פעילותם
ולהקנות חינוך טוב יותר לסביבתם.
עמותות, ארגונים, מוסדות, פנימיות ובתי ספר העוסקים
בקידום החינוך מוזמנים לפנות אלינו לפיתוח פרוייקטים
וגיוס משאבים.

התחומים העיקריים בהם אנו עוסקים: 
♦ פיתוח פרוייקטים, תכנים ותוכניות חינוכיות
♦ פיתוח אמצעי אינטרנט לקידום מטרות הארגון
♦ הגשת בקשות תמיכה לקרנות בארץ ובעולם

התוכניות החינוכיות המומלצות לשנה הקרובה:
שבוע הזמר העברי תוכנית בית ספרית להקניית ערכים ולימוד ההיסטוריה והמורשת של עם ישראל באמצעות פעילות חווייתית במרכזה אבני היסוד של הזמר העברי + בית ספר שר תוכנית להנחלת מורשת ישראל באמצעות זמר עברי.