You are currently viewing הלוואות למוגבלים ללא שקים

הלוואות למוגבלים ללא שקים

לקוחות מוגבלים

לקוחות מוגבלים הם לקוחות שחשבונם הוגבל לפי חוק שיקים ללא כיסוי. ההגבלה העיקרית שהחוק מטיל הינה הגבלה למשוך שיקים בחשבון, ולפתוח חשבון נוסף.

כיצד נהיה החשבון מוגבל?

חשבון שבו נמשכו, בתוך שנים-עשר חודשים, עשרה שיקים אשר סורבו על-ידי הבנק בהעדר כיסוי, וחלפו לפחות 15 ימים למן הסירוב הראשון ועד הסירוב העשירי, הופך להיות חשבון מוגבל, והלקוח – מוגבל אף הוא.

חשוב לדעת שקיימת דרך לבטל את ההגבלה על ידי פניה לבית המשפט לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ולערער על מניין השיקים שסורבו. לעיתים קורה שצ׳ק מסויים מסורב עקב טעות של הבנק או מסיבה בלתי מוצדקת אחרת, ואזי בית המשפט עשוי לבטל את ההגבלה.

מוגבל חמור

מוגבל חמור, או מוגבל בנסיבות מחמירות, הוא מי שבתקופת ההגבלה של חשבונו הוגבל חשבון נוסף שלו, או שחשבונו הוגבל שוב תוך שלוש שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת שלו. הסנקציות של מוגבל חמור קשות יותר ורחבות יותר, ובין היתר לקוח מוגבל חמור מנוע ממשיכת שיקים בכל חשבונותיו ונאסר עליו לפתוח חשבון בכל המערכת הבנקאית. כמו כן אין הוא יכול לשמש מיופה כח או מורשה חתימה בחשבונות אחרים.

האם לקוח מוגבל יכול לקבל הלוואה?

ההגבלה של לקוח מוגבל מתייחסת, כאמור, בעיקר לנושא של משיכת שיקים. פרט לכך אין שום מניעה מלקבל הלוואה, להשתמש בכרטיס חיוב, הוראות קבע וכדומה.

ישנם עסקים שתחום התמחותם הינו מתן הלוואות בכלל, והלוואות למוגבלים ללא שקים  בעיקר.

הלוואה ללקוח מוגבל עשויה לשמש לו מנוף, או קרש קפיצה, שיעזור לו לצאת מהמצב שבו הוא נמצא. לקוח מוגבל יכול להשתמש בכספי הלוואה לביצוע תשלומים במזומן, או לביצוע העברות, חלף השימוש בשיקים. באופן זה הוא עשוי אף ״להיגמל״ משימוש בשיקים כאמצעי תשלום, ובכך לנטרל את הסיכון שחשבונו יוגבל שוב בעתיד.

האם הלוואה למוגבלים ללא שיקים מתאימה לכולם?

הלוואה למוגבלים עשויה להתאים גם ללקוחות פרטיים וגם לעסקים. אלה גם אלה חייבים לתכנן את תזרים המזומנים שלהם בקפידה, כדי לעמוד בתשלומי ההלוואה שניתנה להם. רק כך יוכלו אותם לקוחות לחלץ עצמם מהמצב אליו נקלעו.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments